Kredyty i pożyczki dla firm

Potrzebujesz środków na bieżące dofinansowanie działalności – utrzymanie płynności finansowej, a może na dalsze inwestycje. W obu przypadkach idealnym rozwiązaniem są kredyty dla firm.

W swojej ofercie posiadamy różne produkty kredytowe dla przedsiębiorców, między innymi na zakup nieruchomości komercyjnych, na wynajem, wszelkie kredyty inwestycyjne - kwoty do kilkunastu milionów PLN.  Każdego klienta traktujemy indywidualnie i dobieramy mu produkt najkorzystniejszy w jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Nie pobieramy żadnych wstępnych opłat za doradztwo i składanie wniosków.

 

NOWOŚĆ!

KREDYTY DLA FIRM BEZ BIK, RÓWNIEŻ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI.

Właściciele małych i młodych firm częstokroć mają problemy z uzyskaniem kredytów na potrzeby ich rozwijających się przedsiębiorstw lub też ich zdolność kredytowa jest niewystarczająca, aby móc ubiegać się o takie kredyty. Wychodząc naprzeciw osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie małych firm i mikroprzedsiębiorstw proponujemy Państwu ofertę  nowej firmy – funduszu pożyczkowego stanowiącego bardzo atrakcyjną alternatywę dla podobnych ofert na polskim rynku.

W zakresie nowego produktu pożyczkodawca gwarantuje zarówno indywidualne podejście do klienta oraz jego potrzeb, jak i obsługa klienta na terenie całej Polski (możliwość podpisania umowy w siedzibie firmy pożyczkobiorcy). Firma udzielająca pożyczek proponuje następujące ich parametry:

- kwota pożyczki – od 10 000 do 350 000 zł netto,
- raty miesięczne - okres spłaty obejmuje okres od 3 do 60 miesięcy,
- oprocentowanie w stosunku rocznym 14%,
- brak weryfikacji w Bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK),
- szybki czas wypłaty środków – od 3 do 5 dni roboczych
- obsługa klientów na terytorium całej Polski.

W zakresie oferty funduszu pożyczkowego przeznaczonego dla właścicieli małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw przygotowano trzy zasadniczego produkty, zarówno pod kątem kwoty wnioskowanej, jak i przeznaczenia pozyskanych środków.

 

Pożyczka „Na start”

-Wiek firmy – 0 do 3 miesięcy:

- Maksymalna kwota pożyczki wynosi 10 000 zł netto
- Okres kredytowania – od 3 do 24 miesięcy
- Oprocentowanie – maksimum do 24,99%

- Wiek firmy – 3 do 24 miesięcy

- Maksymalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł
- Okres kredytowania - od 3 do 24 miesięcy
- Oprocentowanie – maksimum do 24, 99 zł

Cel pożyczki: Na rozpoczęcie działalności gospodarczej ż przeznaczeniem na inwestycje i cele obrotowe. Pierwotna proponowana kwota pożyczki może ulec podwyższeniu  w przypadku wysokiego wkładu własnego, przejęcia biznesu, bardzo dobrych prognoz, doświadczenia w branży.

Ważne: W przypadku procesowania wniosków firm mających dopiero rozpocząć swoją działalność lub istniejących od bardzo niedawna szczególnie istotne jest podanie przez wnioskującego:

- dokładnych, prognozowanych kosztów
- spodziewanych przychodów (wraz z podstawami danych założeń)
- uproszczonego biznes planu, opisującego w miarę możliwości dokładnie wszystkie zagadnienia związane z świeżo otwartą firmą

 

Pożyczka „Na rozwój”

- Wiek firmy – od 12 miesięcy

- Maksymalna kwota kredytu wynosi od 10 000 zł do 350 000 zł netto
- Okres kredytowania – od 12 do 60 miesięcy
- Oprocentowanie – maksimum do 24,99%

Cel pożyczki: Na cele obrotowe, zakup usług, urządzeń do produkcji, remont lub modernizację pomieszczeń, gdzie prowadzona jest działalność, zakup wyposażenia.

 

Linia obrotowa 

- Wiek firmy – od 12 miesięcy

- Maksymalna kwota – od 10 000 zł do 350 000 zł netto
- Okres kredytowania – od 6 do 24 miesięcy
- Oprocentowanie – maksimum do 24,99%

Cel pożyczki: Finansowanie kapitału obrotowego.

 

- W uzasadnionych przypadkach, gdy firma klienta wykazuje stratę nie staje się to bynajmniej czynnikiem dyskwalifikującym wnioskodawcę w zakresie możliwości uzyskania kredytu, szczególnie zaś w przypadku inwestycji, które klient jest w stanie udokumentować.
- Istnieje możliwość procesowania wniosku oraz otrzymania pozytywnej decyzji jeszcze przed zasadniczym zarejestrowaniem firmy klienta – środki wypłacane są wówczas bezpośrednio po jej rejestracji (tzw. „start-up”).
- O ile pożyczkobiorca nie powinien zalegać z zobowiązaniami wobec ZUS, czy Urzędu Skarbowego, jako że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, istnieje możliwość procesowania wniosku takiego klienta, pod warunkiem przedstawienia ugody z odpowiednią instytucją co do terminów i warunków spłaty zaległości.
- Chociaż jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, istnieje także możliwość złożenia wniosku dla klienta otrzymującego dochody z tytułu gospodarstwa rolnego, pod warunkiem, iż posiada on nadany numer REGON.

 

UWAGA!

Nasza firma NIE UDZIELA POŻYCZEK. Prowadzimy jedynie usługi pośrednictwa finansowego, kredyty i pożyczki udzielane są przez banki oraz instytucje, które zgodnie z prawem mogą ich udzielać.

Factoring.

Potrzebujesz skutecznego narzędzia, które zapewni płynność finansową Twojej firmie i zmniejszy ryzyko związane ze sprzedażą? Chcesz skutecznie planować przepływ gotówki?

Skorzystaj z factoringu, który w odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do środków zamrożonych w należnościach od odbiorców. Daje możliwość wyboru opcji ubezpieczenia ryzyka braku zapłaty przez kupującego i jego bankructwa. Faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla firm nowopowstałych, które nie dostaną kredytu lub tych z zaległościami w ZUS i US.

Oferujemy:

 • analizę ofert kilkudziesięciu firm factoringowych
 • identyfikację kryteriów doboru najlepszej opcji
 • dogodne rozwiązania dla firm nowopowstałych oraz z zaległościami w ZUS i US

Dostajesz:

 • pieniądze zaraz po wystawieniu faktury  – nie trzeba czekać na nadejście terminu zapłaty
 • możliwość przewagi nad konkurencją – możesz oferować długie terminy płatności
 • nie wymagamy zabezpieczeń
 • masz gwarancję stabilności finansowej firmy – factoring jest dużo rzadziej wypowiadany niż zwykły kredyt
 • zmniejszysz koszty własne przez ograniczenie administracji – faktor przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia księgowości dłużników i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi, informuje o stanie niespłaconych wierzytelności

Aby dowiedzieć się więcej - napisz do nas lub zadzwoń a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

 

Zapraszamy do zasięgnięcia wstępnych informacji e-mailem lub telefonicznie.

Co to jest faktoring i czy to się opłaca?

 

Faktoring jako narzędzie poprawiające finansowanie bieżących obrotów.

Faktoring to instrument mogący byd bardzo pomocnym narzędziem zarówno dla właścicieli firm, służb finansowych oraz służb handlowych. Na temat faktoringu krąży na rynku wiele mitów, które powodują, że wszyscy na tym tracą. Nie chodzi tu wcale o straty firm faktoringowych. Tracą głównie przedsiębiorcy, którzy często sądzą, że wiedzą wszystko na temat faktoringu, a mimo wszystko nadal pozostają ze swoimi problemami, np. brakiem płynności finansowej, bankrutującymi odbiorcami, bądź nie wykorzystują szans na będące w zasięgu ręki optymalizacje związane z szeroko rozumianą możliwością rozwoju.

Część przedsiębiorców boi się faktoringu, bo stanowi on produkt dośd nowy i jeszcze nie rozpoznany. Trzeba jednak stwierdzić, że od ubiegłego roku kiedy to w Warszawie odbył się Pierwszy Międzynarodowy Kongres Faktoringu dostęp do wiedzy o tej usłudze na polskim rynku stał się łatwiejszy. Także kryzys finansowy i zaostrzenie polityki finansowania przedsiębiorstw przez banki spowodował zwiększenie zainteresowania tym produktem, choć wbrew ugruntowanym w głowach wielu przedsiębiorców opiniom faktoring jest dobry nie tylko na „niepogodę”, ale też wtedy gdy „świeci słońce”, czyli także dla firm o bardzo dobrej sytuacji finansowej.

O faktoringu warto pomyśleć gdy pojawia się:

 • kryzys, zator płatniczy, problem z płynnością, problem finansowania obrotowego „start-upów”,
 • problem z uzyskaniem kredytu, przy równoczesnym posiadaniu dobrego produktu lub usługi, na których zakup są chętni klienci.
 • chęć zabezpieczenia płynności finansowej firmy.

 

Faktoring to świetne narzędzie poprawiające finansowanie obrotów bieżących. Z jednej strony jest to łatwiejszy w uzyskaniu substytut kredytu bankowego, a z drugiej strony to instrument mobilizujący odbiorców do zapłaty w terminie, gdyż po przekazaniu faktury do wykupu wierzycielem staje się instytucja finansowa, mająca zazwyczaj (nawet w obszarze miękkiej windykacji, przy niewielkich poślizgach w płatnościach od odbiorców) większe możliwości dochodzenia wierzytelności, aniżeli przedsiębiorstwa sektora MSP. Instytucja finansowa specjalizująca się w finansowaniu należności (faktor) ma wyspecjalizowane komórki i prawników, którzy mają ponadprzeciętną wiedzę w egzekwowaniu długu od klientów. Możliwości te nie są wykorzystywane nadmiernie, lecz tylko wtedy, gdy jest ostatecznie taka potrzeba. Polityka windykacji i monitowania odbiorców jest indywidualnie ustalana z klientem faktora, tak by „nie wylać dziecka z kąpielą”, czyli zbyt ostrymi procedurami miękkiej windykacji nie zepsuć relacji handlowych z odbiorcami faktoranta (dłużnikami faktoringowymi).

Faktoring to instrument dający możliwość zarządzania wierzytelnościami. Polega on na tym, że faktor, który finansuje udzielony kupującemu przez sprzedającego kredyt kupiecki dla własnego komfortu prowadzi konta rozrachunków i tą informacją dzieli się z przedsiębiorcą.

Dzięki takiemu postępowaniu przedsiębiorca ma przejrzystą informację o rozliczeniach sprzedaży. Faktor dokonuje inkasa należności.

Faktoring to również możliwość ubezpieczenia ryzyka braku zapłaty za sprzedane przez przedsiębiorcę dobra. Można to porównać do ubezpieczenia „auto casco” zarządzania należnościami w ramach finansów przedsiębiorstwa.

Faktoring zamienia należność na gotówkę. Jest to przede wszystkim instrument służący zapewnieniu płynności, bo wystawiając swoim odbiorcom faktury z 30 lub 60-cio dniowym terminem, można od razu otrzymad środki z instytucji finansowej i tym samym można uregulować swoje zobowiązania płacąc swoim dostawcom, pracownikom, opłacić podatki, składki ZUS, itp. Tak więc z jednej strony przedsiębiorca daje swoim odbiorcom kredyt kupiecki do wystawianej faktury, a z drugiej od razu posiada środki finansowe wynikające ze sprzedaży produktów lub usług. Faktor po prostu finansuje oręż walki konkurencyjnej, czyli wydłuża termin płatności dla obecnych i nowych klientów, bez żadnych zabezpieczeń rzeczowych. Umożliwia to przedsiębiorcy pozyskiwanie kolejnych klientów mimo braku kredytu bankowego i zabezpieczeń.

Korzystając z faktoringu pełnego można wyksięgować należności z bilansu, nie tworząc tym samym widocznego zadłużenia w pozycji „kredyty i pożyczki”. Dzięki temu dostawcy przedsiębiorcy mają o nim lepszą opinię jako o mniej „przekredytowanej” firmie. Daje to szansę uzyskania bądź zwiększenia u dostawców limitu kredytu kupieckiego.

Uzyskując wcześniej środki w ramach faktoringu Przedsiębiorca możne wcześniej zapłacić swoim dostawcom. Daje to przedsiębiorcy możliwość negocjowania rabatów z dostawcami. Kryzys pokazał, że najcenniejszym klientem jest ten, który płaci gotówką lub natychmiastowym przelewem. Taką korzystną sytuację umożliwia właśnie faktoring.

Autor Paweł Wrotek – Vice Prezes Multispektrum Sp. z o.o. Centrum Finansowo-Kredytowego