Polityka Prywatności

 

Consulto Sp. z o.o., zwana dalej Consulto,  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O zmianie Polityki Prywatności zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną każdy użytkownik, który zapisał się na jakąkolwiek listę mailingową prowadzoną przez Consulto. Każdego użytkownika serwisów należących do Consulto obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.consulto.com.pl/o-nas/polityka-prywatności 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Consulto nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie wpisywać się na listy należące do Consulto oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Consulto.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Consulto możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych informatorów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informatorów należących do Consulto wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Consulto. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi informatory. Imię pozwala Consulto zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Consulto wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Consulto zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Consulto rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, informatorów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowe oferty), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Consulto.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Consulto.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Consulto i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Consulto nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Consulto mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i informatorach należących do Consulto.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Consulto oświadcza, że informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384). Usługi prezentowane przez Consulto nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, biznesowych lub podobnych, a także nie mogą być uważane za jakąkolwiek formę doradztwa lub wykładni powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Consulto nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikiem a firmą oferenta inwestycji czy też instytucją finansową ani kredytodawcą/pożyczkodawcą.

Consulto prowadzi serwis www.consulto.com.pl, aby przedstawić użytkownikom aktualne informacje o ofertach finansowych, kredytowych i inwestycyjnych, które, zdaniem Consulto , zasługują na uwagę użytkownika. Nie powinno się jednak bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co przedstawia serwis. Informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi doradcami finansowymi lub prawnikami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. W przypadku informacji z zakresu inwestycji należy wziąć pod uwagę fakt, że inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko i możliwość straty. Wyniki finansowe uzyskane w przeszłości nie zawsze przynoszą takie same efekty w przyszłości. Nie prowadzimy jakiegokolwiek doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz nie proponujemy ich nabycia w ofercie publicznej czy niepublicznej. Consulto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, które poniesie inwestor w związku z jakąkolwiek umową inwestycyjną zawartą z zewnętrznym podmiotem.

Consulto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez kredytobiorcę z powodu zmian kursu walut w przypadku zaciągnięcia zobowiązań w walutach obcych.

Consulto nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.